Zasady przyjęcia do Studium Duchowości

Jakie dokumenty są wymagane?
 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem
 • życiorys
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych
 • trzy fotografie
 • opłata 280 zł za jeden semestr

Jak się zapisać?

Prosimy o dostarczenie powyższych wymaganych dokumentów  w wybrany sposób:

 • Przesłanie w formie elektronicznej formularzem on-line lub na e-mail: idk.wroclaw@gmail.com
 • Przesłanie drogą pocztową na adres:
  Instytut Duchowości Karmel
  ul. Ołbińska 1, 50-259 Wrocław
 • Przyniesienie osobiście do siedziby Instytutu

Dokumenty można składać do końca października. Dysponujemy ograniczoną liczbą miejsc. Decyduje kolejność zgłoszeń.


Jakie warunki musi spełnić słuchacz?
 • ukończona szkoła średnia
 • odbycie wstępnej rozmowy kwalifikacyjnej z Dyrektorem Instytutu

Terminy rozmów kwalifikacyjnych

Terminy zostaną umówione indywidualnie w sierpniu, wrześniu oraz październiku i będą się odbywały od poniedziałku do piątku w godz. 17:00 -19:00.

Prosimy o podanie dogodnego terminu rozmowy:

 • na adres mailowy: idk.wroclaw@gmail.com
 • lub telefonicznie: 605 440 308Agnieszka | 692 260 061Jacek |  600 084 677 – Magda

Miejsce rozmów kwalifikacyjnych

Klasztor oo. Karmelitów Bosych
ul. Ołbińska 1, 50-259 Wrocław


Jaki jest koszt zajęć?

Opłata za semestr wynosi w  280 zł (za cały rok: 560 zł)

Wpłaty za jeden lub za oba semestry, można dokonać osobiście lub na konto Klasztoru we Wrocławiu:

Nr konta:

46 1050 1575 1000 0022 2189 2751
– z dopiskiem: Opłata za uczestnictwo w wykładach Instytutu Duchowości Karmel

Dodatkowe informacje dotyczące zapisów można uzyskać pod nr telefonu

 • 605 440 308Agnieszka
 • 692 260 061Jacek
 • 600 084 677 – Magda

Kiedy i gdzie odbywają się zajęcia?

Zajęcia odbywają się co drugi czwartek począwszy od października do czerwca w Klasztorze Karmelitów Bosych przy ul. Ołbińskiej 1 we Wrocławiu.