Szkoła Modlitwy Karmelu Terezjańskiego

Kiedy:

III sobota miesiąca
godz. 15:00 -18:00

Gdzie:

Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Ołbińska 1


Szkoła Modlitwy Karmelu Terezjańskiego [SeMKaT] to praktykowanie modlitwy na wzór świętych Karmelu: „przyjacielskiej relacji z tym, kto nas miłuje”.