Wykłady

Kiedy:

co drugi czwartek
godz. 17:00 -20:00

Gdzie:

Klasztor Karmelitów Bosych
ul. Ołbińska 1, sala 1

Aktualny plan wykładów


Wykłady służące poznawaniu prawdy o Bogu, człowieku i świecie, pozwalającej na tworzenie relacji możliwej tylko w prawdzie. Wykłady trwają 2 lata i dotyczą różnych zagadnień i przedmiotów umożliwiających poznanie prawdy i tworzenie relacji na niej opartej: solidna wiedza, bez której – jak  mawiała św. Teresa od Jezusa, nasza patronka – niemożliwe jest bycie przyjacielem Boga, bliźniego i siebie samego.

Rok pierwszy
 • św. Teresa od Jezusa, mistrzyni modlitwy – życie i dzieło św. Teresy od Jezusa – założycielki Karmelu, która modlitwę definiowała jako „relację przyjaźni z Bogiem”  – o. Antoni Rachmajda OCD, Wrocław
 • Edyta Stein: wrocławianka, filozof, karmelitanka, święta – życie św. Edyty Stein – wrocławianki, filozof, karmelitanki i świętej – o. Kamil Strójwąs OCD, Poznań
 • Formacja ucznia Jezusowego według Ewangelii św. Jana – ks. Ryszard Kempiak SDB, Wrocław
 • Stworzeni na obraz Boga – podstawy myślenia o człowieku i świecie – dr Arkadiusz Robaczewski, Lublin
 • Bóg działający w dziejach – Święci – poznawanie Boga działającego w świecie przez świętych – św. Stanisław, Andrzej Bobola, bł. kard. Wyszyński – Gabriel Maciejewski, Szkoła Nawigatorów
Rok drugi
 • Święci Karmelu: św. Jan od Krzyża, mistyk, poeta i Doktor Kościoła, uczący wolności – niezbędnej, by pozwolić Bogu działać bez ograniczeń w naszym życiu – o. Antoni Rachmajda OCD, Wrocław
 • Św. Teresa z Lisieux, ucząca nas ufać Bogu swoją „małą drogą” całkowitej ufności;
 • św. Rafał Kalinowski – inżynier, żołnierz, zesłaniec, wychowawca, karmelita bosy, spowiednik, święty;
 • Wykłady o Chrystusie jako prawdzie-skale, na której można budować swe życie – ks. dr Jacek Froniewski, Wrocław
 • Formacja sumienia w prawdzie – poznawanie prawdy o człowieku jako osobie – pedagogika personalistyczna – prof. Katarzyna Olbrycht, Cieszyn
 • Korzenie cywilizacji europejskiej – nauka i sztuka – Grażyna Strykowska, Poznań
 • Wprowadzenie do świętej teologii – wprowadzenie do myślenia o sobie i świecie z perspektywy samego Boga – ks. dr Maciej Małyga

Spotkania wykładowe trwają dwa lata i odbywają się co dwa tygodnie, we czwartki, w godzinach od 17:00 do 20:00 w pomieszczeniach klasztoru na ul. Ołbińskiej 1.