Zapisy

Kandydat zobowiązany jest przesłać następujące dokumenty:

 • wypełniony formularz zgłoszeniowy z własnoręcznym podpisem
 • życiorys
 • kopia świadectwa ukończenia szkoły średniej lub studiów wyższych
 • trzy fotografie
 • opłata 280 zł za jeden semestr

Dokumenty można przesłać elektronicznie (przez poniższy formularz lub na mail: idk.wroclaw@gmail.com), tradycyjną pocztą na adres Instytutu lub dostarczyć osobiście.

 

Formularz zapisów


  Wybrany semestr/semestry

  Możesz się zapisać na jeden semestr lub od razu na oba. Koszt jednego semestru to 280 zł.


  Twoje dane kontaktowe


  Wymagane dokumenty

  Formularz zgłoszeniowy w pliku .doc możesz pobrać na górze tej strony.

  * pole wymagane