Program

Od roku 2021/22 w naszym Instytucie Duchowości realizujemy to cztery rodzaje spotkań:

Wykłady
  1. Wykłady służące poznawaniu prawdy o Bogu, człowieku i świecie, pozwalającej tworzenie relacji, możliwej tylko w prawdzie. Wykłady trwają 2 lata i dotyczą różnych zagadnień i przedmiotów umożliwiających poznanie prawdy i tworzenie relacji na niej opartej: solidna wiedza, bez której – jak  mawiała św. Teresa od Jezusa, nasza patronka – niemożliwe jest bycie przyjacielem Boga, bliźniego i siebie samego.
  • 1 rok – Życie i dzieło św. Teresy od Jezusa – założycielki Karmelu, która modlitwę definiowała jako „relację przyjaźni z Bogiem” (o. A. Rachmajda OCD – Wrocław).  Życie św. Edyty Stein – wrocławianki, filozof, karmelitanki i świętej (o. K. Strójwąs OCD – Poznań); Formacja ucznia Jezusowego według Ewangelii św. Jana (ks. R. Kempiak SDB – Wrocław); Podstawy myślenia o człowieku i świecie (dr A. Robaczewski – Lublin). Poznawanie Boga działającego w świecie przez świętych – św. Stanisław, Andrzej Bobola, błog. kard. Wyszyński (G. Maciejewski – Szkoła Nawigatorów).
  • 2 rok – święci Karmelu: św. Jan od Krzyża, mistyk, poeta i Doktor Kościoła, uczący wolności – niezbędnej, by pozwolić Bogu działać bez ograniczeń w naszym życiu (A. Rachmajda OCD; św. Teresa z Lisieux, Ucząca nas ufać Bogu swoją „małą drogą” – całkowitej ufności; św. Rafał Kalinowski – inżynier, żołnierz, zesłaniec, wychowawca, karmelita bosy, spowiednik, święty; Wykłady o Chrystusie jako prawdzie-skale, na której można budować swe życie  (ks. dr J. Froniewski – Wrocław); „Formacja sumienia w prawdzie”; Poznawanie prawdy o człowieku jako osobie – pedagogika personalistyczna (prof. K. Olbrycht – Cieszyn). Korzenie cywilizacji europejskiej – nauka i sztuka (G. Strykowska – Poznań). Wprowadzenie do myślenia o sobie i świecie z perspektywy samego Boga – „Wprowadzenie do świętej teologii”.

Spotkania wykładowe trwają 2 lata i odbywają się co dwa tygodnie, we czwartki, w godzinach od 17:00 do 20:00 w pomieszczeniach klasztoru na ul. Ołbińskiej 1.

Spotkania teoretyczno-praktyczne

Oprócz wykładów wprowadzamy 3 nowe formy spotkań teoretyczno-praktycznych:

  1. Szkołę Modlitwy Karmelu Terezjańskiego [SeMKaT] – spotkania odbywają się raz w miesiącu, w sobotę, w godzinach popołudniowych (szczegóły zostaną podane po ustaleniu naszego klasztornego harmonogramu działań duszpasterskich).
  2. Spotkania dla kobiet – refleksja nad kobietą i jej kondycją dziś w świetle nauki Kościoła (O godności kobiety” św. Jana Pawła 2) oraz świętych kobiet, naszej wrocławianki Edyty Stein („Refleksje o kobiecie”), św. Teresy od Jezusa i innych; połączona z doświadczeniem Uczestniczek, różnych pokoleń i stanów i porównaniem z tym, co dzieje się wokół nas. Spotkania będą odbywać się  raz w miesiącu po Eucharystii o godz. 18:00 .
  3. „Survival karmelitański” – spotkania na miejscu i w terenie – spotkania modlitewne, pielgrzymki, „rajdy”, warsztaty pro-zdrowotne, pro-rodzinne, wyprawy po zioła i inne dobra cenne dla duszy i ciała. O nich będziemy informowali na bieżąco. Pierwszym spotkaniem survivalowym będzie Eucharystia w Uroczystość św.. Teresy z Lisieux – 1 października, godz. 18:00.