Program

Od roku 2022/23 w naszym Instytucie Duchowości realizujemy to cztery rodzaje spotkań:

Wykłady
  1. Wykłady służące poznawaniu prawdy o Bogu, człowieku i świecie, pozwalającej tworzenie relacji, możliwej tylko w prawdzie. Wykłady trwają 2 lata i dotyczą różnych zagadnień i przedmiotów umożliwiających poznanie prawdy i tworzenie relacji na niej opartej: solidna wiedza, bez której – jak  mawiała św. Teresa od Jezusa, nasza patronka – niemożliwe jest bycie przyjacielem Boga, bliźniego i siebie samego.
  • 1 rok – Życie i dzieło św. Teresy od Jezusa – założycielki Karmelu, która modlitwę definiowała jako „relację przyjaźni z Bogiem” (o. A. Rachmajda OCD – Wrocław).  Życie św. Edyty Stein – wrocławianki, filozof, karmelitanki i świętej (o. K. Strójwąs OCD – Poznań); Formacja ucznia Jezusowego według Ewangelii św. Jana (ks. R. Kempiak SDB – Wrocław); Podstawy myślenia o człowieku i świecie (dr A. Robaczewski – Lublin). Poznawanie Boga działającego w świecie przez świętych – św. Stanisław, Andrzej Bobola, bł. kard. Wyszyński (G. Maciejewski – Szkoła Nawigatorów).
  • 2 rok – święci Karmelu: św. Jan od Krzyża, mistyk, poeta i Doktor Kościoła, uczący wolności – niezbędnej, by pozwolić Bogu działać bez ograniczeń w naszym życiu (o. A. Rachmajda OCD – Wrocław); Ucząca nas być dziećmi Boga (J. Malicki OCD – Warszawa); Wykłady o Chrystusie jako prawdzie-skale, na której można budować swe życie  (bp M. Małyga – Wrocław); „Formacja sumienia w prawdzie” (prof. M. Czachorowski – Lublin); Korzenie cywilizacji europejskiej – nauka i sztuka (G. Strykowska – Poznań); Historia duchowości (ks. dr A. Łuźniak – Wrocław i A. Szczukiecki OCD – Poznań).

Spotkania wykładowe trwają dwa lata i odbywają się co dwa tygodnie, we czwartki, w godzinach od 17:00 do 20:00 w pomieszczeniach klasztoru na ul. Ołbińskiej 1.

Spotkania praktyczne

Oprócz wykładów wprowadzamy 6 formy spotkań teoretyczno-praktycznych:

  1. Szkołę Modlitwy Karmelu Terezjańskiego [SeMKaT] – spotkania raz w miesiącu (w 4. sobotę miesiąca, w godz. 15:00-18:00). Nauka i praktykowanie modlitwy jako „przyjacielskiej relacji z Bogiem”, według nauki św. Teresy od Jezusa.
  2. Spotkania dla kobiet – refleksja nad kobietą i jej kondycją, której patronuje nasza święta parafianka Edyta Stein, połączona z doświadczeniem uczestniczek różnych pokoleń i stanów. Spotkania odbywają się w 2. wtorek miesiąca, po Eucharystii o godz. 18:00.
  3. Spotkania dla małżeństw – grupa młodych małżeństw spotykających się i dyskutujących wokół nauczania Jana Pawła II na temat rodziny i małżeństwa. Spotkania odbywają się w 4. poniedziałek miesiąca, w godz. 16:30-18:30.
  4. Warsztaty karmelitańskie – praktyczne spotkania warsztatowe dotyczące zdrowia duszy i ciała; świąteczne i weekendowe; stacjonarne i w terenie.
  5. „Survival karmelitański” – spotkania na miejscu i w terenie – spotkania modlitewne, pielgrzymki, „rajdy”, warsztaty prozdrowotne, prorodzinne, wyprawy po zioła i inne dobra cenne dla duszy i ciała… O nich będziemy informować na bieżąco.
  6. Szkoła piękna – spotkania teoretyczno-praktyczne, pielęgnujące piękno naszego człowieczeństwa – wewnętrznego i zewnętrznego; raz w miesiącu, w piątek poprzedzający Szkołę Modlitwy, gdy „wszyscy wyjeżdżają za miasto” lub balują na Wyspie Słodowej”…

Wszystkie rodzaje spotkań odbywają się od października do czerwca.