aktualności klasztoru IDC Wrocław wróć

Ogłoszenie św. Teresy od Jezusa Doktorem Kościoła przez papieża św. Pawła VI w 1970 r.


27 września, 2023

Minęło 51 lat od ogłoszenia św. Teresy od Jezusa Doktorem Kościoła, wciąż rozbrzmiewają słowa papieża św. Pawła VI:

„Jaka wielka, wyjątkowa i ludzka, jak pociągająca jest ta postać!: «Matka pełna uroczej prostoty, mistrzyni pełna godnej podziwu głębi»… Święta Teresa przedstawia się nam jako wyjątkowa kobieta, zakonnica, która pełna pokory, umartwienia i prostoty, promieniuje wokół siebie płomieniem ludzkiej siły i swej dynamiki duchowej; widzimy ją również jako reformatorkę i założycielkę historycznego i wspaniałego Zakonu karmelitańskiego, jako wspaniałą i płodną pisarkę, jako nauczycielkę życia duchowego, jako niezrównaną kontemplatyczkę i niestrudzoną w swym działaniu duszę.
Jak wielka, wyjątkowa i ludzka, jak pociągająca jest ta postać!”.

A na wykłady o św. Teresie od Jezusa – zapraszamy do naszego Instytutu już w kolejny czwartek – 5 X, godz. 17.

Obraz z 1615 r. przedstawiający św. Teresę z Ávili pędzla P. Rubensa
Obraz z 1615 r. przedstawiający św. Teresę z Ávili pędzla P. Rubensa